در سال 1355 با توسعه واحد پودر پاکسان چاپخانه از محل قدیمی به محل فعلی منتقل و یک دستگاه ماشین چاپ شش ورقی و یک دستگاه دایکات شش ورقی و همچنین یک دستگاه ماشین لبه چسبانی خریداری و نصب گردید.

توضیح در مورد شرکت

شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر( سهامی خاص ) در تاریخ1383/10/01توسط شرکت سرمایه گذاری پس انداز کارکنان گروه توسعه صنایع بهشهر و کانون بازنشستگان گروه توسعه صنایع بهشهر تاسیس و تحت شماره 237234در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید،شرکت از تاریخ 1384/02/27با خرید ماشین آلات چاپ شرکت پاکسان و عقد قرارداد با شرکت مذکور پا به عرصه تولید گذاشت و تامین کلیه جعبه های مصرفی پاکسان را بر عهده گرفت.