فرم نظرسنجی

لطفا با پر کردن فرم زیر، ما را در افزایش کیفیت محصولات یاری فرمائید.

نام و نام خانوادگی *

ورودی نامعتبر
پست الکترونیک *

ورودی نامعتبر
شماره تماس *

ورودی نامعتبر
کیفیت محصولات تولیدی این شرکت از نظر زیبایی و شکل ظاهری چگونه بوده است؟

ورودی نامعتبر
کیفیت محصولات تولیدی این شرکت از نظر دوام چگونه بوده است؟

ورودی نامعتبر
کیفیت محصولات تولیدی این شرکت از نظر ابعادی چگونه بوده است؟

ورودی نامعتبر
کیفیت محصولات تولیدی این شرکت از لحاظ چاپ چگونه بوده است؟

ورودی نامعتبر
کیفیت محصولات تولیدی این شرکت از لحاظ رنگ چاپ چگونه است؟

ورودی نامعتبر
کیفیت محصولات تولیدی این شرکت از نظر لب چسب چگونه است؟

ورودی نامعتبر
کیفیت محصولات تولیدی این شرکت از لحاظ بسته بندی چگونه است؟

ورودی نامعتبر
کیفیت محصول این شرکت نسبت به رقبا چگونه است؟

ورودی نامعتبر
توضیحات

ورودی نامعتبر
عبارت زیر را وارد نمایید *
عبارت زیر را وارد نمایید

ورودی نامعتبر